VACATURES

Er is voortdurend behoefte aan vrijwilligers bij onze Stichting. Wil je ook een bijdrage leveren aan de belangrijke activiteiten van de Stichting gericht op het verbeteren van het welzijn van de medemens, meld je dan aan of informeer naar de inhoud van het vrijwilligerschap bij onze Stichting via info@omgaanmetangst.nl

Je verricht dan namelijk een dankbare bijdrage, die niet in geld is uit te drukken! Ieder van ons kan morgen de volgende patiënt zijn, dus reden genoeg om je aan te melden als vrijwilliger!

Wie zoeken wij?

Bestuursleden

Liefst woonachtig in Midden- of Noord-Limburg. Naast 1 à 2 bestuursvergaderingen per jaar, beleggen wij een 8 tot 10 vergaderingen met de actieve vrijwilligers om de voortgang te bespreken en nieuwe projecten op te pakken. De voornaamste taak van de bestuursleden bestaat erin de Stichting te vertegenwoordigen bij relevante netwerkdagen en themabijeenkomsten of symposia bij te wonen. Uiteraard is daarna terugkoppeling met het voltallige bestuur noodzakelijk. Dit contact kan makkelijk via e-mail of telefonisch verlopen. Voorts houden bestuursleden contact met de lokale overheden en GGZ-instellingen. Ook zal de lokale fondsenwerving en het aanvragen van subsidies tot de taken behoren. Daarnaast is het de bedoeling dat vrijwilligers worden geworven om is de eigen regio informatie-avonden, wandelingen en lotgenotencontacten te organiseren. Deze vrijwilligers dienen door de bestuursleden te worden aangestuurd.

Actieve vrijwilligers

Mensen die willen meedenken en meehelpen, zij ondersteunen het bestuur om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken. Enerzijds in overleg met het bestuur organiseren van activiteiten zoals infoavonden, wandelingen en lotgenotencontact of het aandragen van (uitvoerbare) ideeën hiervoor. Anderzijds kunnen wij ook vrijwilligers gebruiken die hand- en span-diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het ontvangen of verzorgen van gasten tijdens info-avonden of het verspreiden van folders. Ook als u bijvoorbeeld alleen maar goed bent in het onderhouden van contacten met media (huis-aan-huis bladen of radio etc) kunt u een waardevolle inbreng voor de Stichting zorgen.

Ervaringsdeskundigen

Mensen die zelf met angst- of paniekstoornissen te kampen hebben gehad en hun verhaal willen, kunnen en vooral durven te vertellen op een objectieve wijze. Dit kan eenmalig zijn, passend binnen het thema van een info-avond, maar ook regelmatig waarbij een meer algemeen relaas zal moeten worden verteld.

Voor alle vrijwilligers geldt dat uw netwerk voor de Stichting van belang kan zijn. U bepaalt zelf hoeveel tijd u aan uw werkzaamheden voor de Stichting besteedt (er moet gerekend worden op enkele uren tijdsinvestering per maand).

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via info@omgaanmetangst.nl of uw sollicitatie te richten aan:

Bestuur Stichting Omgaan met Angst

vijverdalseweg 1

6226 NB Maastricht

telefoonnummer 088-5069413