Donateur worden?

Dat kan!

De stichting heeft continue behoefte aan financiële middelen om haar kwaliteit te kunnen garanderen en zelfs te verbeteren:
Uw bijdrage, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd!
Ieder van ons kan morgen de volgende patiënt zijn......

Donaties zijn welkom op onze rekening: NL74 RBRB 0931 21207 13, t.n.v. Stichting Omgaan met Angst.
De Stichting Omgaan met Angst is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 8145.37.339
De verplichte openbare verantwoording vindt u op de pagina ANBI.