Colofon

Website verantwoording

Mark Ahsmann (informatie)
Steven Rosier (webmaster)

Samenstelling bestuur

Jos van Kauuwen, Penningmeester
Mark Ahsmann, Voorzitter/.secretaris
Silvia Ruitenbeek, Bestuurslid

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Omgaan Met Angst, KvK 14084017

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Stichting Omgaan Met Angst kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Verwijzing

Een aantal 'links' (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Stichting Omgaan Met Angst worden beheerd en waarover Stichting Omgaan Met Angst geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Stichting Omgaan Met Angst dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze online publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Omgaan Met Angst.