TERUG

Pauw

Bron: Uitgeverij
ISBN :9789461931658
pag. :--
jaar :----
Uitvoering :----

Laat ik maar meteen heel duidelijk zijn: “Dit boek is in meer dan een opzicht het lezen waard”.
Het levert mijns inziens een belangrijke bijdrage aan mensen zich inzicht te verschaffen en proberen duidelijkheid te krijgen wat het voor een kind - in dit verhaal Julia – betekent op te groeien met een ouder die een stevig psychisch probleem heeft: “Het hebben van Psychoses”
Het boek beschrijft het leven van het meisje Julia in een steeds wisselende omgeving van opvoeders.
Ieder mens, die in dit levensverhaal een rol speelt, wordt nader bekeken “zijn karakter gezien” Zo begrijp je beter waarom iemand is zoals hij is.
Er staat ergens: “Zoals ieder mens de pech heeft soms een rol te moeten spelen in de gebeurtenissen, die door anderen zijn ontketend”.
Het verhaal moet verteld worden, de gebeurtenissen moeten worden doorzien, anders blijven ze in onze gedachten spoken.
Gekozen is voor een markante manier van vertellen.
Julia ’s vader, Martin, huisarts en mede directeur van een geriatrisch ziekenhuis, vertelt “na zijn dood” dit verhaal.
Immers: Een “postuum” verhaal kan -wanneer het oprecht wordt verteld en spreekt van hart tot hart- een omgekeerde beweging veroorzaken.
“Van dode informatie terug naar het leven”.
Deze man Martin ontmoet een meisje genaamd Leonie en wordt verliefd op haar. Na verloop
van tijd wordt duidelijk dat Leonie psychisch ernstig ziek is, ze lijdt aan het hebben van
psychoses.
Ondanks het feit dat diverse familieleden het hun afraden, trouwen beiden en krijgen ze na
verloop van tijd samen een kind, een dochter -Julia-.
Na 6 jaar, op een ijskoude januaridag werd Julia geboren. Haar naam “Julia” klonk als “de belofte van een warme juli-dag en het halleluja de hoop op een wonderbaarlijke genezing”.
Verder komen aan het woord Julia, die in briefvorm met haar vader “praat”.
Er is een soort interview met Julia ‘s moeder Leonie.
Tevens is er een toelichting van:
Klaas Groenebergen, hoogleraar ontologie, die “HET” allemaal heel duidelijk weet uit te
leggen.
Nu zou ik verder kunnen gaan met nog een beknopte samenvatting van de rest van het
boek, maar dat wil ik niet, daarmee zou ik het verhaal, dat zo belangrijk is, zeer te kort
doen. Jullie moeten het zelf lezen.
Ik kies daarom voor het noemen van enkele uitspraken, die een diepe indruk op mij hebben gemaakt.
• Het verhaal van een kind, dat geen kind mocht zijn.
• Wanneer kinderen opgroeien in een privé oorlogsgebied raken ze erg beschadigd, altijd zonder uitzondering, alleen blijkt de schade soms pas jaren later. Ze voelen zich niet veilig, ze kunnen niet veilig hechten.
Vervolgens ontwikkelen ze strategieën om zich staande te houden.
Deze kinderen zijn bezig met overleven, niet met leven.
• Het is de vraag of we in ons leven al dan niet hebben liefgehad.
• Als we iets zijn dan is dat “onze aandacht” zonder aandacht zijn wij even zielloos als een machine.
Door aandacht is een zesde zintuig ontwikkeld nl. “het denken”.
• De ernst bestaat erin, conform ons diepste wezen “aandacht te schenken” aan alles wat op ons pad komt, mooie en lelijke dingen, prettige en minder prettige en om op die manier “de sponzen van onze aandacht in elkaar over te laten vloeien en de evolutie te voltooien.
• De onzekerheid, die leugens van volwassenen aanrichten in de ogen van een kind moet je niet onderschatten, kinderogen zien niet alleen maar, het raakt hun bestaan.
• Het gedicht “Pauw” van Dorchas.
De pauwenstaart staat als symbool voor het verleden dat je achter je aansleept.
Een last, die zich opricht en spreidt in fonkelende kleuren als je het verleden onder ogen durft te zien.
• Zeggen wat gezegd moet worden om ons te bevrijden van onze pijn.
• Het gaat over de groei, over de mooiste woorden, over beelden, over worden wie je bent.
Dat je mag zijn!!
• Alleen verandering houdt stand.
• Er komt iemand, die met jou wil delen. Die jouw verhaal wil horen, iemand die je kent “waar je je veilig bij voelt, alles ietsjes lichter wordt”.
Een plek waar je even tot rust komt, in jezelf, met jezelf
Dan is het te verdragen.
Dan komen er liefde en dankbaarheid terug in je bestaan.
• Geborgenheid en warmte in mijzelf te zoeken en te vinden, dat is het doel van dit boek.
• PAUW,
en toch, alles is LIEFDE, of niet?
Recensie geschreven door :Witha Amkreutz.
namens :Stichting Omgaan met Angst
Boek bestellen:
http://www.mooilimburgswebshop.nl/products/216817
Boek kost 19,95