TERUG

Omgaan met Bloosangst

Bron: Uitgeverij BohnStafleu van Loghum
ISBN: 9789031383993
Pag.: 98
Jaar: 2010
Uitvoering: Paperback

Informatie van de uitgever:

Iedereen bloost wel eens en bijna niemand vindt het prettig om te blozen. Sommige mensen vinden blozen zo vervelend dat ze er een angst voor ontwikkelen. Bloosangst kan iemands leven erg belemmeren. Mensen met bloosangst vermijden veel situaties uit angst om te blozen of doorstaan deze situaties met intense angst.

Blozen en bloosangst zijn veelvoorkomende verschijnselen, toch weten maar weinig mensen wat beide precies inhouden. Omgaan met bloosangst behandelt wat blozen is en hoe het kan dat iemand bloosangst ontwikkelt, wat bloosangst in stand houdt, wat bloosangst betekent voor de omgeving van iemand met bloosangst en wat je tegen bloosangst zou kunnen doen.

Omgaan met bloosangst verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn zowel voor de professional als voor de client uiterst bruikbaar om meer inzicht te krijgen in diverse stoornissen. Meer informatie over deze serie is te vinden op www.a-ggz.nl.

Recensie

Een prettig leesbaar boekje waarin ook een sumiere zelftest is opgenomen. Geheel in de trend van de moderne schrijfwijze wordt elk hoofdstuk afgesloten met een handige samenvatting. Na een inleidend hoofdstuk waarin onder andere wordt uitgelegd wat blozen is, gaan de schrijvers verder in op de bloosangst als zodanig. Het geheel wordt aanschouwelijk gemaakt door de ervaringen van een tweetal patiënten, Kim en Eric, die de lezer in het eerste hoofdstuk heeft leren kennen. Vooral de gedachten en belevenissen van deze ervaringsdeskundigen zorgen ervoor dat de lezer zich kan inleven of identificeren met de klacht van bloosangst.

Bijzonder treffend wordt verwoord dat bloosangst vaak niet een op zich staande angst is, maar een uiting van met name een sociale fobie: de “patiënt” maakt zich irreëele zorgen over het oordeel dat anderen mogelijk over hem/haar zouden hebben.

De schrijvers gaan op zoek naar mogelijke oorzaken en verduidelijken wat de betekenis van bloosangst is voor de omgeving van de patiënt. Met name de aanwijzingen voor de directe naasten zijn erg nuttig. Zeker omdat bloosangsst een serieus probleem is.

Het langste hoofdstuk handelt over de behandelwijzen, wat wel en niet mogelijk is en ook de eventuele nadelen bij elke vorm van behandeling. Aan de hand van de ervaringen van Kim en Eirc wordt een goed beeld geschetst over het hoe en waarom van de behandeling en dat het blozen niet te genezen valt maar dat je wel kunt leren ermee om te gaan zodat je een “normaal” leven kunt leiden.

Nick van Poppel namens Stichting Omgaan met Angst.