TERUG

Leven met een winterdepressie

Bron: Uitgeverij
ISBN :9031339121
pag. :103
jaar :2002
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
Winterdepressie komt alleen in het winter-halfjaar voor. In het voorjaar en de zomer is er met de mensen die aan de stoornis lijden niets bijzonders aan de hand. Maar ieder najaar slaan klachten als moeheid, lusteloosheid, een grotere behoefte aan slaap en een geleidelijk somber wordende stemming toe. Sommige patiënten overkomt dit al van jongs af aan.

De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat er wel degelijk iets aan te doen is. Met opvallend succes wordt bijvoorbeeld sinds een aantal jaren lichttherapie toegepast: toediening van intensief kunstlicht gedurende 'de donkere maanden van het jaar'. In dit boekje wordt ingegaan op mogelijke oorzaken en gevolgen van een winterdepressie en worden verschillende behandelmogelijkheden besproken.
Leven met een winterdepressie verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken in deze reeks zijn voor zowel de professional als de cliënt uiterst bruikbaar om meer inzicht in diverse stoornissen te krijgen.
Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Dit boek bevat een duidelijke omschrijving van winterdepressie en de diagnostiek. Een beschrijving van de mensen die er last van hebben, beschrijving van de last en de verklaringen die men ervoor door de jaren heen heeft bedacht en onderzocht. Het geeft duidelijk aan wat wel en niet onder winterdepressie verstaan mag worden. Dit boek is tot stand gekomen vanwege de lichttherapie, die heel effectief werkt bij de meeste mensen die een winterdepressie krijgen. Ook andere behandelingen krijgen enige aandacht. Het boek is wel erg uitvoerig. Het legt veel nadruk op lichttherapie, meer dan op 'leven met depressie' wat de titel doet verwachten. De auteur is als psycholoog/psychotherapeut verbonden aan de afdeling psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen en promoveerde op dit onderwerp. Het boek kan vele mensen van dienst zijn.

(Biblion recensie, Drs. J.H.A.M. Bekkers)