TERUG

Leven met een paniekstoornis

Bron: Uitgeverij
ISBN :9031335614
pag. :109
jaar :2001
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
Ongeveer vier op de honderd mensen heeft last van paniekstoornissen, ook wel agorafobie genoemd. Het gaat hierbij om serieuze klachten die zeer beangstigend zijn. Deze paniekstoornissen kunnen bij verwaarlozing van de klachten op termijn leiden tot allerlei extra problemen. Een onbehandelde paniekstoornis kan resulteren in onder meer: sociaal isolement, middelenmisbruik en belemmeringen in het gezins- en beroepsleven.
Leven met een paniekstoornis behandelt op heldere en toegankelijke wijze oorzaken, behandelingsmethoden en zelfhulptechnieken bij de paniekstoornis. Deze informatie is niet alleen bestemd voor de professional maar is vooral ook praktisch interessant voor de cliënt/patiënt en hun directe omgeving.
Leven met een paniekstoornis is het derde boek uit de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn zowel voor de professional als voor de cliënt uiterst bruikbaar om meer inzicht te krijgen in de diverse stoornissen.
Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Circa vier procent van de bevolking krijgt te kampen met de frequentste der angststoorrnissen: de paniekstoornis, vaak vergezeld van straat/pleinvrees. Wellicht heeft de huisdokter de diagnose gesteld, maar houdt de patient zijn twijfels, zijn rampgedachten, zijn paniek, zijn vermijdingsgedrag. Onmiddellijke psychiatrische behandeling zit er lang niet altijd in. Medicamenteuze behandeling alleen brengt tijdelijk verlichting, maar kan op den duur onafdoende blijken. (Een hoofdstukje gaat over de vooruitzichten indien grondige behandeling zou uitblijven.) Met behulp van dit toegankelijke zelfhulpboek kan de patient de wachttijd overbruggen. Hij kan zijn eigen vermoedens en reeds gestelde medische diagnoses toetsen. Mogelijke oorzaken passeren bondig de revue. Vervolgens worden de farmacotherapie, de cognitieve therapie en de gedragstherapie beschreven: de angst moet lichamelijk minder worden (medicatie, oefeningen), maar ook geestelijk (rampgedachten, zelfinstructie), terwijl het vermijdingsgedrag door "interoceptive exposure" wordt teruggedrongen. Bevat verwijsadressen en verwijsliteratuur.
(Biblion recensie, Drs. J.P. Bringman)