TERUG

Leven met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Bron: Uitgeverij
ISBN :903134091X
pag. :171
jaar :2003
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis komt niet zo vaak voor: naar schatting bij een half tot één procent van alle mensen. Bij iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis valt in de eerste plaats de sociale fobie op; zo iemand is buitensporig verlegen. Maar het gaat verder. We hebben te maken met iemand die zich eigenlijk nergens en nooit echt op zijn gemak voelt. De gevolgen op de lange duur zijn verstrekkend: er bestaat een groot risico voor allerlei angstklachten, depressiviteit en misbruik van middelen zoals alcohol. Dit heeft ermee te maken dat iemand met deze stoornis moeite heeft om bronnen van stress in zijn leven effectief aan te pakken en weinig sociale steun heeft in zijn directe omgeving. Voor dit type mensen ligt de drempel om professionele hulp te zoeken extra hoog; er wordt nodeloos lang gewacht en getalmd. Maar liefst tien procent van de mensen die om de meest uiteenlopende redenen professionele hulp zoeken, blijkt tegelijkertijd ook te lijden aan een, meestal al veel langer bestaande, ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.
In dit boek wordt een denkbeeldige cliënt, Muriël Bloem, gevolgd tijdens haar behandeling bij een eveneens denkbeeldige (cognitief) therapeut. Van nabij is haar worsteling te volgen bij het overwinnen van de onzekerheden in haar contacten. Bij de invulling van haar personage hebben de auteurs gebruik kunnen maken van hun eigen jarenlange praktijkervaring met cliënten met dit soort persoonlijkheidsproblematiek.
Leven met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. Ieder boek uit deze reeks behandelt op heldere en toegankelijke wijze het ontstaan, het verloop, de mogelijke behandelingen en toekomstperspectieven van een bepaalde stoornis. Deze informatie is niet alleen bestemd voor de professional, maar is vooral ook praktisch interessant voor de cliënt en diens directe omgeving.Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
In deze serie verschijnen goede voorlichtingsboeken over stoornissen en andere problemen die binnen de geestelijke gezondheidszorg behandeld worden, praktisch en voor een breed publiek. Een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis komt niet zo veel voor. Iemand die daaraan lijdt, is buitensporig verlegen. Het is een sociale fobie; het gevolg kan zijn angstklachten, depressiviteit en misbruik van middelen. Deze persoon heeft moeite om bronnen van stress actief aan te pakken en heeft weinig sociale steun in zijn omgeving. Er wordt ook dikwijls te lang gewacht voor professionele hulp. In dit boek, geschreven door een psychotherapeut, wordt een denkbeeldige client gevolgd tijdens haar behandeling door een (cognitief) therapeut. Dat is een gedragstherapeut die tracht de manier van denken te veranderen. Want als je van verkeerde gedachten uitgaat, ontwikkel je irrealistisch gedrag, waardoor je goed in de problemen kunt komen, zoals in dit boek wordt beschreven. Helder, praktisch en met humor geillustreerd, waardoor het wel serieuze maar geen zware kost is om te lezen. Het ontstaan, de symptomen, wat betekent een dergelijke stoornis, welke behandelingen en medicatie zijn er? Kun je door therapie genezen? Die vraag blijft open; minstens heb je er geen last meer van en heb je een beter leven.

(Biblion recensie, Frans Peterse)