TERUG

Leven met een manisch-depressieve stoornis

Bron: Uitgeverij
ISBN :9031334324
pag. :136
jaar :2000
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
Naar schatting één tot twee procent van de Nederlanders lijdt aan de manisch-depressieve stoornis. Een ziekte waarbij je afwisselend heel somber en heel vrolijk kan zijn. Zo somber dat het leven totaal zinloos lijkt en zo vrolijk dat je de hele wereld aankan. Het is een ziekte die je leven sterk kan beïnvloeden, maar als je een maal weet dat je deze ziekte hebt, is het gelukkig goed mogelijk om er zelf enige controle over te krijgen. Daarvoor is het wel noodzakelijk enige kennis over deze stoornis te hebben.

Vanuit de opvatting dat hoe meer je van de ziekte weet, hoe makkelijker het is om maatregelen te nemen die nodig zijn om een zo plezierig mogelijk leven te leiden, heeft Joke Kragten de beschikbare kennis zo toegankelijk mogelijk weergegeven. Niet alleen oorzaken, verloop en behandeling krijgen ruime aandacht, maar ook de vraag hoe om te gaan met deze stoornis wordt uitgebreid behandeld.

Door de prettig leesbare mix van beschouwingen, cartoons en citaten is dit boek niet alleen geschikt voor vertegenwoordigers van cliëntenverengingen, behandelaren en mantelzorgers, maar vooral ook voor de cliënten zelf en de mensen in hun directe omgeving.

Dit boek is het eerste in de reeks Van A tot ggZ. De boeken in deze reeks geven niet alleen professionals maar vooral ook de cliënten zélf inzicht in onstaan, verloop, behandeling van en toekomstperspectieven bij diverse stoornissen. Uitgangspunt bij de beschrijving van de stoornissen is DSM-IV.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Een a twee procent van de Nederlanders is wel eens manisch depressief. Nu eens vrolijk, dan weer heel somber. Toch is deze ziekte enigszins onder controle te krijgen. De auteur heeft zich tot doel gesteld om de huidige bechikbare kennis over de aandoening zo toegankelijk mogelijk weer te geven. Achtereenvolgens geeft zij een beeld van symptomen en diagnostiek, factoren die van invloed zijn, verloop en mogelijke complicaties, consequenties voor jezelf en je omgeving, behandelingen, leven met beperkingen. Elk van de zes hoofdstukken heeft een korte samenvatting. Achterin staan veel adressen, gegevens en literatuur en er is een register. Het is een prettig leesbaar, inderdaad toegankelijk geschreven boekje met aanbevelingen (bijvoorbeeld: houd een noodplan achter de hand), enkele cartoonachtige zwart-wittekeningen, ervaringen van patienten en veel informatie.
(Biblion recensie, D.C.J. Grabijn)