TERUG

Leven met een fobie

Bron: Uitgeverij
ISBN :9031339113
pag. :125
jaar :2002
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
Zo'n acht procent van de totale bevolking krijgt in de loop van het leven met een fobie te maken. Het gaat dan om een extreme angst voor bijvoorbeeld een bepaald dier, een natuurverschijnsel, kleine ruimten of manieren van reizen. Ook een buitensporige angst voor medische situaties, slikken, braken, het horen van harde knallen en een angst voor (en afkeer van) bepaalde etenswaren behoren tot de (specifieke) fobieën. Ze veroorzaken veel leed en dienen serieus te worden genomen, ook al reageert de omgeving vaak met onbegrip en plagerijen.

In 'Leven met een fobie' komen de oorzaken, behandelmogelijkheden en zelfhulptechnieken voor (specifieke) fobieën uitgebreid aan de orde. Op heldere wijze beschrijft de auteur de kennis over (specifieke) fobieën die er op dit moment is. Hierdoor wordt het mogelijk zo'n fobie zelf met succes te bestrijden en/of er de meest geschikte hulp voor te zoeken.


Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
In kort bestek, maar heel helder wordt behandeld wat een fobie precies is: namelijk een extreme angst voor een bepaald dier, voor een natuurverschijnsel, voor kleine ruimtes of voor bepaalde manieren van reizen. Ook wordt beschreven wat het verschil is tussen een fobie en bang-zijn-voor. Vervolgens is er een hoofdstuk over het ontstaan van fobieen en tot slot over de verschillende behandelwijzen. Met name gedragstherapie krijgt uitgebreid aandacht, omdat die volgens de huidige kennis de beste behandelresultaten boekt; daaraan is ook een doe-het-zelf plan gekoppeld. Dit boek verschijnt in de serie 'Van A tot ggZ' en is uiterst bruikbaar voor zowel de professional en de client als ook voor diens omgeving.

(Biblion recensie, Maja Veenstra)