TERUG

Leven met een depressieve stoornis

Bron: Uitgeverij
ISBN :9031339814
pag. :139
jaar :2004
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
Een depressie is iets anders dan 'in een dip zitten'. We spreken van een depressie als je minimaal twee weken achtereen somber bent. Daarnaast moet je nog minimaal vier andere depressieve symptomen hebben, zoals verminderde eetlust, concentratie- of geheugenproblemen, moeheid, schuldgevoelens en/of gedachten aan de dood. Alhoewel een op de tien Nederlanders in zijn leven met een depressie te maken krijgt, is iedereen toch op zijn eigen, persoonlijke manier depressief. Het is dus de kunst om erachter te komen wat jóuw valkuilen zijn, waar je rekening mee moet leren houden en in welke situaties jij extra kans loopt om depressief te worden. In Leven met een depressieve stoornis lees je alles over het ontstaan en verloop van een depressie, hoe je ervan afkomt en hoe je kunt voorkomen dat een depressie terugkomt. Op heldere wijze beschrijft de auteur de kennis die op dit moment over de depressieve stoornis bestaat. Hier-door wordt het mogelijk je depressie zelf succesvol te lijf te gaan en/of er adequate hulp voor te zoeken. Het boek is bestemd voor mensen met een depressie, hun familieleden en andere naast betrokke-nen en geïnteresseerden. Daarnaast is het uitermate geschikt voor professionals: psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, huisartsen en overige personen die beroepsmatig met mensen met een depressieve stoornis te maken hebben. Leven met een depressieve stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn voor de professional, maar vooral voor de cliënt en zijn omgeving uiterst bruik-baar om meer inzicht in diverse stoornissen en psychische problemen te krijgen.


Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Dit boek is voor een breed publiek geschreven en gaat over een stoornis waar veel mensen onder gebukt gaan; ook de omgeving lijdt vaak mee. Depressie treft een op de tien. Een depressie is aanwezig, wanneer je minimaal twee weken achtereen somber bent met daarbij verminderde eetlust, concentratie en geheugenproblemen, moeheid, schuldgevoelens en/of gedachten aan de dood. Het boek is een deel uit de reeks 'Van A tot Z', waarin verschillende boeken verschenen zijn over psychische stoornissen, geschreven door (psycho)therapeuten. Het boek geeft duidelijke en concrete informatie over de symptomen, diagnostiek, oorzaken, biologische factoren, psychologische factoren en die van de omgeving. Belangrijk zijn ook de consequenties voor de leef- en werkomgeving. Hoe wordt een depressie behandeld en met welke technieken? De medicatie en andere hulpmiddelen zoals lichttherapie tegen winterdepressie komen aan de orde; zelfhulpadviezen en oefeningen en concrete voorbeelden zijn voor de patient van groot belang. Kennis is mede helpend en daar is dit boek voor. Het vervangt niet noodzakelijke psychotherapie, maar is er wel een ondersteuning bij. Zeer leesbaar met enige humor, adressen en literatuurverwijzingen.