TERUG

Leven met assertiviteitsproblemen

Bron: Uitgeverij
ISBN :9031341932
pag. :122
jaar :2003
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
Assertiviteit is een bekend begrip. Er wordt mee bedoeld dat je in staat bent voor jezelf op te komen, je mening te geven en een eigen plek in te nemen. Subassertiviteit is het tegen-overgestelde. Iemand die subassertief is, laat zich te gemakkelijk wegdrukken, offert zich te vaak op en durft nauwelijks ruimte in te nemen. Subassertiviteit gaat vaak samen met andere problemen, zoals relationele problemen en depressiviteit. De schattingen van de hoeveelheid mensen met assertiviteitsproblemen in Nederland gaan in de richting van 6 - 13 % van de bevolking.
De auteurs van Leven met assertiviteitsproblemen stellen op grond van weten-schappelijk onderzoek -en eigen jarenlange ervaring -dat het tot op hoge leeftijd mogelijk is om assertiever te worden. Ze sommen voor- en nadelen van subassertiviteit op. Daarna worden de belangrijkste behandelvormen en de meest bruikbare technieken uit een asser-tiviteitstraining beschreven.
Leven met assertiviteitsproblemen verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn zowel voor de professional als voor de cliënt uiterst bruikbaar om meer inzicht te krijgen in diverse stoornissen.Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Een gemakkelijk leesbaar boek over achtergronden en behandelmethoden van assertiviteitsproblemen. De gevolgde opbouw is: wat is het en hoe kom je eraan, wat is het effect op mij en op mijn omgeving en tot slot: wat kan ik eraan doen, welke behandelmogelijkheden zijn er en hoe groot is de kans op succes. De tekst is verhalend en prettig leesbaar geschreven. Een stuk uitleg wordt gevolgd door een voorbeeld dat de voorgaande tekst illustreert. Soms vervallen de auteurs in vakjargon als het gaat om termen als arousalniveau of cognitie. Een verklarende woordenlijst achterin zou een goede aanvulling zijn geweest. In het boek wordt het interactiemodel 'de Roos van Leary' uitgelegd; helaas ontbreekt de helft; het lijkt alsof er twee pagina's vergeten zijn. De schrijvers zijn beiden psychotherapeut, zij beschrijven de situaties vanuit hun optiek. De gebruikte voorbeelden komen soms wat simplistisch en enkelvoudig over. De doelgroepen waarvoor dit boek is geschreven, zijn patientenverenigingen, behandelaars, mantelzorgers, clienten en de directe omgeving van de client. Handig zijn ook de internetadressen waar nadere informatie kan worden verkregen.

(Biblion recensie, A. de Vor)