TERUG

Ik sterf van de angst!

Bron: Uitgeverij
ISBN : 978-94-9053-704-3
pag. :
jaar :
Uitvoering : paperback

Het boek gaat over een man die een enorme angst heeft voor spuiten,messen en andere scherpe voorwerpen en de angsten voor artsen,tandartsen, verplegers, die deze voorwerpen vaak gebruiken.
Het schrijven van dit boek is voor hem een eerste stap zetten uit die angst.
Hij heeft bijna een leven lang nodig gehad om die stap te zetten en andere deelgenoot te maken van iets dat hij tot dan alleen gedragen heeft.
Zonder schaamte vertellen hoe een volwassen "vent"onderuit wordt gehaald door al die gedachten en situaties die hij vreest.
Terugkijkend op zijn leven tot dan toe maakt hij de lezer duidelijk wat dit zwijgen allemaal verwoest heeft.
De kracht van dit boek zit mijns inziens dan ook in het proberen de lezer te overtuigen van het belang over je angsten te praten, hulp te zoeken en je ook als man kwetsbaar op te stellen en geen show van je leven te maken,
maar echt te zijn ook in je angsten en alles wat daarmee samenhangt.
Zijn eigen conclusie aan het eind van het boek:
"Doe wat angsthaas en wordt in elk geval niet het slachtoffer van jezelf".
Witha Amkreutz-Lamers
Stichting Omgaan met angst.