TERUG

Ik kan denken en voelen wat ik wil

Bron: Uitgeverij
ISBN :9026502389
pag. :
jaar :1994
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
René Diekstra

Vanaf de 25e druk van Ik kan denken/voelen wat ik wil heeft René Diekstra zijn succesvolle boek uit 1976 grondig herzien. Hoewel de strekking in tact is gebleven, zijn er nieuwe inzichten en methoden aan toegevoegd. Aan de hand van de zogeheten vier G's van gedrag laat Diekstra zien dat wat wij voelen gebaseerd is op wat wij denken. Een Gebeurtenis tezamen met de Gedachten daarover bepalen welk Gevoel en welk Gedrag wij aan die gebeurtenis verbinden.
In een uiterst toegankelijke stijl laat Diekstra de lezer zien hoe hij of zij zich minder verdrietig, boos, wanhopig of overstuur kan voelen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden leert de lezer zijn of haar ongelukkig makende gedachten op te sporen en te veranderen. Net als in de vorige drukken zal deze druk daarom een enorme steun en inspiratiebron zijn voor eenieder die zijn of haar stemmingen wil beïnvloeden. Het boek kan zowel in een therapeutische setting als voor zelfstudie worden gebruikt.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
In dit boekje wordt de rationeel-emotieve therapie (afkomstig van de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis) kort uiteengezet en wordt de potentiële cliënt/gebruiker een handleiding geboden om deze therapie ter oplossing van emotionele problemen op zichzelf toe te passen. In lijn van de theorie gaat de auteur, hoogleraar klinische psychologie in Leiden, ervan uit dat irrationeel denken ten grondslag ligt aan emotionele problemen en dat iedereen kan leren door rationeler te gaan denken dit soort problemen op te lossen. Het is een duidelijke, goed leesbare uiteenzetting. Tegen de suggestie dat voor alle psychische problemen juist deze therapie het wondermiddel zou zijn en dat hulp van derden eigenlijk overbodig is, kan men bezwaar hebben. Het boekje is geschreven voor de potentiële gebruikers. Ook hulpverleners kunnen er een nuttig gebruik van maken.
(Biblion recensie, Drs. J.H.A.M. Bekkers..)