TERUG

Gevaar en Risico

De kern van angst

Auteur: J. Strik, 2013
90 pagina’s, paperback
ISBN: 978-90-820820-1-2
Uitgegeven door de schrijver in eigen beheer: www.jfmscript.nl

Recensie door N. van Poppel (Stichting Omgaan met Angst).
In het voorwoord geeft de schrijver aan dat hij opschrijft wat hij denkt, en na het boekje gelezen te hebben, is dat ook de indruk die bij mij is achtergebleven: de gedachtengang van iemand die teleurgesteld was/is in de reguliere zorg en door het schrijven van dit boek een andere kijk op zijn problemen heeft gekregen. In beginsel worden er heel wat open deuren ingetrapt, maar dat is de kracht van dit werkje: Je weet het wel, maar geeft het niet toe!.
Omdat het hier het gedachtengoed van de schrijver betreft die op deze manier zijn problemen te lijf gaat, was het voor mij op een aantal plaatsen wat moeilijk leesbaar, vooral omdat ik mij niet direct in de situatie kon inleven. Het is een opsomming van gedachten van een ervaringsdeskundige welk een aanzet kan zijn voor menigeen die met gelijksoortige problemen kampt. Op punten erg cynisch en erg negatief, hetgeen de lezer wel tot “actie” aanzet: je weerlegt de stellingen van de schrijver, je denkt erover na. En dat is juist wat de schrijver mijns inziens beoogt.

Opmerking van de schrijver:
Als ik uw recensie lees kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de rode draad is gemist. Dat vind ik jammer.
Naar aanleiding van alle reacties heb ik de essentiële hoofdstukken gewijzigd zodat deze rode draad wel helder wordt.
Een van de commentaren was ook dat het abstractieniveau te hoog was. Dit heb ik ook getracht te voorkomen.

De rode draad van het boekje is dat alle angst voortkomt uit je niet goed genoeg gevoel. Of je nu angsthaas bent of niet.
Deze stelling is op zich misschien niet vernieuwend. Wat vernieuwend is de “bewijsvoering” door het verschil tussen gevaar en risico in relatie met angst toe te lichten.
Als het bewijs 100% is geldt dit ook voor de overtuiging om te willen veranderen. Je kunt niet anders meer als je jezelf serieus wilt nemen.

Je zou zelfs zo ver kunnen gaan door te stellen dat overmatige angst een keuze is. “Ben je bereid om je goed genoeg te voelen”.