TERUG

Angst fobieen en dwang: diagnostiek en behandeling

Bron: Uitgeverij

ISBN :9031311944
pag. :238
jaar :1995
Uitvoering :paperback

Beschrijving

Een actueel overzichtswerk, waarin op een praktische wijze inzicht wordt gegeven in de classificatie (volgens de DSM IV-criteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen, fobieën en dwangneurosen. Bij de behandeling van deze stoornissen wordt, naast een bespreking van farmacotherapie, met name aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de cognitieve therapie en gedragstherapie. De auteurs gaan verder uitvoerig in op de problemen die zich bij het uitvoeren van de behandeling kunnen voordoen. Bovendien geven zij in heldere taal een genuanceerd beeld van de huidige stand van zaken in onderzoek en theorievorming. Het boek is rijk voorzien van gevalsbeschrijvingen.


Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Studieboek vanuit hoofdzakelijk gedragstherapeutische referentiekader. Het boek telt tien hoofdstukken, een literatuurlijst en een register. In de hoofdstukken worden fenomenologie, prevalentie, etiologie, funktieanalyse en assessment beschreven, naast uitgangspunten en uitvoering van specifieke behandeling. Een apart hoofdstuk wordt besteed aan psychofarmaca. Het boek pretendeert geen therapiehandleiding te zijn, hoewel de tekst wel veel casuïstiek en behandelingsvoorbeelden bevat. Ondanks een grote hoeveelheid researchgegevens is het mede door veelvuldige illustratie van de tekst met praktijkvoorbeelden, een zeer goed leesbaar studieboek. In vergelijking met de vorige druk is de opzet van het boek in grote lijnen gelijk gebleven. Voornaamste verandering is het toevoegen van recente onderzoeksgegevens en aanpassing aan het herziene diagnostieksysteem van DSM-IV. Doelgroep wordt gevormd door psychiaters, psychologen, huisartsen, maatschappelijk werkers en ieder die vanuit professionele optiek met angststoornissen in aanraking komt.
(Biblion recensie, Drs. C.H. Houwing.)