TERUG

De angst de baas

De angst de baas
Bron: Uitgeverij

ISBN :9055132233
pag. :173
jaar :1998
uitvoering :paperback
prijs € :13,95

UIT DE GREEP VAN DE ANGST

'Uit de greep van de angst' is een praktisch hulpmiddel, waarmee u uw vrijheid weer terug kunt veroveren. Met angst voelt u zich vaak heel eenzaam en onbegrepen. Dit boek kan u helpen dit isolement te doorbreken.
Deze handleiding is bij uitstek geschikt om samen met uw partner, met uw vriend of vriendin, met lotgenoten of met uw huisarts/therapeut door te nemen. De talrijke vragen en huiswerkopdrachten maken het geen vrijblijvende theoretische beschouwing, maar een acht werkboek.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Een les/werkboek (informatie, opdrachten) om doelgericht 'de stand van het eigen roer' te veranderen. Dit heet 'angstmanagement' en het houdt in dat er kennis moet worden opgedaan, een plan van aanpak moet worden gemaakt, autonomie en doorzettingsvermogen moeten worden vergroot en de sociale ondersteuning dient te worden gezocht. Immers: angst belemmert gezondheid, welbevinden en zinvolle relaties. De aanpak begint bij de door angst veroorzaakte chronische vermoeidheid, bewegingsarmoede en het daaraan gepaard gaande conditieverlies ('minder denken en meer doen'). Tegelijk dient men zich te leren ontspannen en te leren zorgen voor 'succeservaringen'. Vervolgens wordt het probleem (nogal beknopt) in een sociale context geplaatst, onder andere met behulp van het assertiviteitsbegrip. Tenslotte wordt aangereikt hoe je angstgevoelens kunt beinvloeden door anders te denken en te handelen. Specifiek wordt nog kort ingegaan op watervrees, hoogtevrees, spreekangst, auto-angst, straatvrees, ziekteangst enzovoort.

(NBD|Biblion recensie, Redactie)