TERUG

Angst

Bron: Uitgeverij Cristofoor

ISBN :9789062385587
Pag. :42
Jaar :1991
Uitvoering: paperback

NBD|Biblion recensie
In deze vlot leesbare weergave van een voordracht wordt het thema 'angst' op een verrassende wijze behandeld. Eerst wordt 'angst' voor ons neergezet als het ervaren van 'scheiding' en 'afstand'. Dan wordt er in beknopte, heldere bewoordingen een levensvisie uiteengezet die gedachten aanreikt over het wezen van de mens en diens bewustzijn. Door een brede kijk op het menselijk bestaan te ontwikkelen, wordt de angst vervolgens op zijn plaats gezet als een opzichzelf zinvol aspekt van ons funktioneren. Het betoog is gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner; waar dit wordt vermeld, gebeurt dit op vrijlatende wijze.
(Biblion recensie, M. Ploeger.)