Wie bent U

TERUG

Behandelaar

Cliënten geven visie op hulp bij angststoornissen
Bron: Clary van der Vee

Ter ondersteuning van de inbreng van cliënten bij de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor angststoornissen, is een onderzoek uitgevoerd naar wat mensen met angststoornissen belangrijk vinden voor een kwalitatief goede hulpverlening. In het onderzoek zijn in twee stappen gegevens verzameld. Er zijn interviews gehouden met mensen die last hadden van fobieën, een dwangstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, hypochondrie of posttraumatische stressstoornis. Vervolgens hebben 140 respondenten een vragenlijst ingevuld.
Uit de gegevens komt naar voren dat mensen met een angststoornis vaak jarenlang met ernstige klachten rondlopen voordat herkenning en behandeling plaatsvinden. Cliënten vragen van behandelaars dat er goed geluisterd en doorgevraagd wordt en dat ook hun visie op de klachten serieus genomen wordt. Ze willen graag dat behandelaars een snelle diagnose stellen en hiervoor voldoende tijd maken. Bij de indicatiestelling willen cliënten voorgelicht worden over de mogelijkheden in termen van behandeltijd, verwachte effectiviteit van de behandeling en mogelijke bijwerkingen. Ze hechten erg aan een gezamenlijke keuze voor de uiteindelijke behandeling. Cliënten waarderen het als ze op de hoogte gebracht worden van lotgenotencontact, patiëntenverenigingen en websites.
Als er medicijnen worden voorgeschreven willen cliënten, naast precieze voorlichting, extra ondersteuning tijdens de inwerkperiode. Dit kan zijn door regelmatige consulten of een telefoonnummer voor noodsituaties. Cliënten hebben heel duidelijke verwachtingen ten aanzien van de bejegening van behandelaars in verschillende fasen van hun ziekte. Over het algemeen geldt dat cliënten ontevreden zijn als de behandelaar niet tegemoet komt aan hun behoefte aan inbreng in de besluitvorming en het behandelproces.
De conclusies uit het rapport zullen worden ingebracht in de richtlijnwerkgroep angststoornissen om te worden verwerkt in de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen die op dit moment in de maak is.