Uitbreiding Activiteiten

Regelmatig krijgen wij vragen over meer activiteiten, georganiseerd door de Stichting.
Activiteiten als lotgenotencontact, kookclub, praatgroepen enz. kosten tijd, en daarvoor hebben we mensen nodig.

Mensen die binnen een kleine regio iets willen ondernemen.

We willen graag tegemoet komen aan de wensen die jullie hebben, maar als we geen mensen ervoor hebben om dit te organiseren komt het niet van de grond.

Daarom verzoeken we jullie je aan te melden om ons hierin te ondersteunen als vrijwilliger.