Stichting “Omgaan met Angst” 

Iedereen is wel eens bang, maar als deze angst je functioneren beperkt, of sterker nog, je leven bepaalt, dan spreken we van een angststoornis.

Er zijn in Nederland 800.000 mensen voor wie angst een dermate hoge invloed heeft op het dagelijks functioneren, dat we spreken van een stoornis. Op zich is er niets te merken aan deze mensen in de zin van uiterlijk of voorkomen. Binnen uw directe kennissenkring zijn er zeker enkele personen die in meer of mindere mate last hebben van deze stoornis.

Voor hen is het leven van alledag een uitdaging. Men kan de angst hebben voor de meest alledaagse zaken en dat kan zich op vele manieren uiten.

Herkent u zich hierin? Dan kunt u via deze site, maar ook daarbuiten, steun krijgen van de Stichting Omgaan Met Angst. De website omvat zorgvuldig bijeengebrachte weetjes, tips en trucs. Desondanks kan het zijn dat u nog vragen heeft, iets wilt aanvullen of verbeteren aan deze site, donateur wilt worden of vrijwilliger. Neem dan vrijblijvend contact op via info@omgaanmetangst.nl

De drie pijlers van de stichting zijn hulp, kennis en onderzoek. We staan u graag met woord en daad terzijde!

Stichting "Omgaan Met Angst"  telefoonnummer 088-5069413

Angststoornissen
Paniek wandelen
agenda contact vacatures
boeken galerie behandelcentra
facebook informatiebijeenkomsten fobieen

Geluidsfragment